Thực phẩm tươi

Hiển thị tất cả 9 kết quả

Tổng hợp các loại thực phẩm tươi sạch trên thị trường, đạt chuẩn các tiêu chuẩn VSATTP, ISO, …

CTCP Kỹ Nghệ Gia Đức Trí chuyên cung cấp các dòng thực phẩm: mì tươi, hoành thánh, sủi cảo, vỏ bánh gối, …