Hủ Tíu Sa Đéc – 10KG

Cung cấp sợi hủ tiếu Sa Đéc số lượng theo yêu cầu, đáp ứng nhu cầu tìm kiếm nguồn thực phẩm chất lượng, sạch, an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng trên toàn quốc.